Czym jest BDSM?


Pod parasolem terminu BDSM kryje się szereg praktyk, głównie erotycznych, wykorzystujących m.in. takie elementy jak: wiązanie (bondage), dyscyplinę (discipline), dominację i uległość (dominance and submission), sadyzm, masochizm, czy szereg fetyszy. Biorąc pod uwagę szeroki zakres praktyk, z których niektóre mogą być podejmowane przez ludzi, którzy nie uważają się za praktykujących BDSM, integracja w społeczności BDSM lub subkulturach jest zwykle zależna od samoidentyfikacji i wspólnych doświadczeń.

Termin BDSM po raz pierwszy został odnotowany w Usnecie w 1991 roku. Znaczenie terminu wynika z połączenia trzech skrótów: BD (Bondage and Discipline [pol. Wiązanie i Dyscyplina]), DS (Dominance and submission [pol. Dominacja i uległość]), SM (Sadism and Masochism [pol. Sadyzm i Masochizm]). Całość stworzyło kombinację BD DS SM, co łatwo dało się skrócić usuwając powtarzające się litery do BDSM.

Wyjaśnienie skrótu BDSM
Fot. Diagram wyjaśniający pochodzenie skrótu BDSM

Fraza BDSM obecnie wykorzystywana jest jako parasol dla szerokiego zakresu działań, form relacji międzyludzkich, a także różnych subkultur. Ludzie identyfikujący się z BDSM zazwyczaj są otwarci na inne osoby, których postrzeganie erotyki różni się od tego co dla przeciętnego Kowalskiego przyjęte jest jako standard. Może to obejmować m.in.: crossdresserów, miłośników modyfikacji ciała, fetyszystów i wiele innych osób, których "kinku" czasami nie da się nawet łatwo opisać.

Aktywności i relacje w kontekście związku D/s (Dominant/submissive [pol. Dominujący/uległa]) lub M/s (Master/slave [pol. Pan/niewolnica]) często są uzupełniające, choć ze względu na ich charakterystykę nie są równe. Co za tym idzie idea świadomej zgody obojga partnerów staje się niezbędna. Określenia "uległa" i "Dominujący" są często używane do odróżnienia tych ról: dominujący partner (Dom) obejmuje psychologiczną kontrolę nad partnerką uległą (sub). Używane są również terminy "Top" (pol. góra) oraz "bottom" (pol. dół): Top jest inicjatorem działania, podczas gdy bottom jest stroną bierną.

 

                    

 

Jeśli interesujesz się temtyką związaną z BDSM być może zainteresuje Cię:

Darmowa rejestracja na BDSM Club Forum BDSM Blog BDSM Wydarzenia BDSM